Rakovina

Jsou-li v těle procesy rozmnožování nebo dělení buněk narušeny, buňky bují nahodile a poškozují zdravé tkáně. Imunitní systém za normálních okolností tyto změny zjistí a bující buňky zničí, ale z abnormálních buněk, která tomuto „dohledu“ unikly, může vzniknout nádor. Nádorové buňky mohou proniknout do oběhu a krví nebo lymfou se rozšířit do dalších částí těla. Pokud se stav neřeší, mohou tyto buňky převážit nad normálními, odčerpat z těla životně důležité látky a způsobit život ohrožující onemocnění.

Dosud není zcela jasné, proč se zdravé buňky změní na rakovinné, ale je známé, že molekuly volných radikálů mohou poškodit genetický materiál v buňkách a porušením dělení buněk vyvolat zhoubný proces. Rakovina je disharmonie, při níž se shromažďují karcinogenní látky (především ze stravy a léků), které se působením negativních energií kupí, zdravé buňky mutují, množí se již jako nádorové a rakovina bují.  Rakovinu není potřebné léčit, ale nepřipustit ji střídmým a spořádaným životem. A když už je – přestat ji živit. Žádná nemoc na světě není a nikdy nebyla zapříčiněná jedním faktorem. A také není nikdy v organismu sama.

Rakovinu nedokáže vyléčit žádný lék, žádná bylinka ani žádný lékař na světě. Jedině a bez pochyb ji dokáže vyléčit silný a bezchybný imunitní systém, když funguje, tak jak má. Rakoviny se nelze zbavit jako jednoho problému. Rakoviny je nutno se zbavit – a určitě je to možné – jako nemoci celého těla. Jedině z pohledu celkového posílení imunitního systému, který tělo přirozenou cestou přivede do rovnováhy a zákonitě navrátí člověku zdraví.

Všechny nemoci mají v 98-99% základ v psychice a v chybných postojích k současnému životu a jeho falešné idealizaci. Tuto skutečnost dokládá studie britských vědců na několika tísících pacientech se závěrem, že rakovinou onemocní pouze 1% optimisticky naladěných lidí.

Rakovinu je potřebné zachytit včas, právě proto je velice účelná irisdiagnostika. Pak je to věc relativně krátké doby a tělo může být v pohodě. Správná strava, pitný režim, glukanové přípravky, dodržování biorytmů a pozitivní energie posílí imunitní systém, a návrat pevného zdraví je samozřejmostí. V pokročilejších stádiích je to otázka měsíců, kdy dochází k posílení imunitního systému a nárustu energie, přičemž tělo začíná úspěšně bojovat s touto disharmonií. Při dodržování všech zásad, které doporučí harmoniér je více než pravděpodobné úplné navrácení zdraví.

Velký význam v postavení glukanu mezi léčivými látkami má vědecky potvrzená skutečnost, že má nesporné radioprotektivní účinky, tedy i pozitivní vliv na nemoci, u nihž se používá ozařování. Výzkum, který pochází z United States Armed Forses Radiological Research Instituce potvrdil účinnost glukanu a jeho mechanismus ochrany byl popsán následovně:

Beta-/1,3/-D glukan chránil makrofágové buňky před poškozením volným radikálem vyvolaným zářením. Neporušené makrofágy jsou schopné odstranit rozsáhlý rozpad buněk a zbytky způsobené vysokou dávkou záření. Aktivované makrofágy pokračovaly v pozorné obraně hostitele proti potenciálním oportunním infekcím. Buňky makrofágů uvolňují faktory důležité pro obnovení tvorby kostní dřeně, která vydržela nadměrný radioaktivní útok.

Vítězné tažení zahájil glukan v minulém století, zejména v boji s leukémií krve v Japonsku po tragických událostech ve městech Hirošima a Nagasaki, kde byli lidé radioaktivně ozářeni. Japonští vědci jej objevili v dřevokazné houbě Shiitaké, která je „sestrou“ naší hlívy ústřičné. Podle vědeckých výzkumů hlíva ústřičná obsahuje o 20-30% více účinných látek než podobné houby jinde ve světě.