Infekční nemoci

Klinické i experimentální studie potvrdily významné zlepšení a zrychlení léčby infekčních onemocnění virového, bakteriálního, plísňového i parazitálního původu, při indikaci b-1,3-D-glukanu.Tyto studie ukázaly i výrazné snížení potřebného množství antibiotik a antivirotik, což znamená celkové snížení vedlejších účinků léčby na organismus, protože glukan žádné vedlejší účinky nemá.

Široké spektrum antiinfekčního účinku b-1,3-D-glukanu lze vysvětlit tím, že jeho imunostimulace je nespecifická a může se uplatnit u celé řady mikrobiálních patogenů na rozdíl od běžných antiseptik. Mnoho studií potvrdilo teorii o synergickém účinku antibiotik a makrofágového aktivátoru b-1,3-D-glukanu.