Chlamydie

Chlamydie patří mezi nejrozšířenější mikroorganismy v přírodě. Parazitují v lidských buňkách a vylučují do těla hostitele endotoxin a způsobují tak trvalé, nepříjemné, bolestivé zdravotní potíže. Napadají zejména močové a pohlavní orgány, plíce, klouby, mozek. Chlamydie pokud nejsou včas léčeny, což je výjimečné, mohou perzistovat v napadeném organizmu po celý jeho další život a mohou být velice nebezpečné.

Rod bakterií Chlamydia se dělí na čtyři druhy: Chlamydia pneumoniae (Cpn) trachomatis (Ctr), psittaci a pecorum. Zastoupeny jsou především Cpn a Ctr. Lékaři považují chlamydie převážně za sexuálně přenosnou nemoc, ale to se týká Ctr. U Cpn se jedná nejčastěji o respiratorní přenos kapénkovou infekcí, a to i v latentním (skrytém) stavu.

Většina infekcí je dlouho bez příznaků a laik ani lékař na chlamydiovou infekci nepomyslí. Přitom pacient trpí bolestmi hlavy, kloubů, různými orgánovými záněty. Onemocnění se postupně, zpravidla velmi pomalu zhoršuje. Následky neléčené infekce jsou nepředvídatelné.

Účinek chlamydií lze charakterizovat projevem různých, často ničím nevysvětlitelných onemocnění i různých bolestivých stavů a chlamydie zřejmě sehrávají ve zdraví naší populace podstatně větší roli, než si kdokoliv z fundovaných odborníků dovede představit. Jejich záludnost spočívá v téměř výhradně latentním působení na organizmus lidí, bez průběhu, který by nasvědčoval infekčnímu onemocnění.

Nástup onemocnění bývá většinou velmi pozvolný, dlouhodobý a pro postiženého nenápadný. Může to být občasná únava, malátnost, pobolívání v zádech resp. v kloubech, výskyt ekzémů případně jiné, pomalu nastupující nemoci. Vývoj nemoci se dá většinou počítat na léta. Někdy však může latentní infekce i bez těchto příznaků vzplanout v jinou závažnou nemoc.

Mnohdy lékaři, když nic u pacienta nezjistí, což se stává často, tvrdí i lidem s krutými potížemi, že jim nic není a problémy si pouze namlouvají (hypochondrizace pacientů).

Chlamydie se šíří přímým kontaktem a některé druhy jen vzduchem. Roli hraje především nastavení imunitního systému. Pokud je jedinec odolný, k infekci nedojde. Chlamydie se zapouzdří a imunitní systém nedovolí vznik klinického onemocnění.